Preadolescentie en rouw

Er word algemeen aangenomen dat kinderen in de leeftijd vanaf acht tot negen jaar een volwassen beeld hebben van de dood.
Hier moet echter wel bij worden gezegd dat zij ook nog een groot deel overlappen met de gevoelens en belevingen van kinderen die net onder deze leeftijd vallen.

Rouw en verlies kan op deze leeftijd lijden tot gevoelens van hulpeloosheid – een gevoel die direct indruist tegen de normale drang naar onafhankelijkheid op deze leeftijd.
Deze kinderen kunnen hierdoor een identiteit’s probleem ontwikkelen.
Zij kampen tegelijkertijd met het gevoel van hulpeloosheid, maar moeten naar vrienden en klasgenoten hun masker van zelfstandigheid opzetten.

Hierdoor lopen zij het risico dat er aangenomen word dat het hun niks doet, maar dat zij van binnen wel diep geraakt worden door opmerkingen die gemaakt worden op school.
Hierdoor komt het vaak voor dat zij niet meer voldoen aan de school verwachtingen die eerder wel van hun verwacht werden.
School kan aan de andere kant ook juist een plek zijn waar alles “gewoon” verder gaat, waardoor zij toch een gevoel van een veilige haven kunnen behouden.
Hun wereld is ineens zeer chaotisch geworden, hierdoor kan het zijn dat hun gedrag op school in (zeer) negatieve zin veranderd.
Het is goed om hier open over te praten op school, en dat indien nodig, gezocht word naar (professionele) begeleiding.

Kinderen in deze leeftijdsgroep kunnen ook gaan proberen om de rol van de overleden ouder over te nemen.
Dit moet absoluut niet worden aangemoedigd, het gaat hier namelijk nog steeds om een kind die nog moet groeien en moet ontwikkelen in zijn of haar kindertijd.
Hier ligt vaak wel een gevaar, aangezien de gezinsstructuur is veranderd en de regels en normen opnieuw gevonden moeten worden door de gezinsleden.

Zorg ervoor dat de kinderen (als er ineens meer van hun verwacht word op het thuisfront) genoeg tijd overhouden om te kunnen spelen, leren en ontwikkelen.
Daarnaast is het belangrijk dat zij nog steeds zoveel mogelijk contact blijven houden met kinderen van gelijke leeftijd.
Laat hun weten dat het nog steeds goed is dat zij genieten van, en interesse hebben in, activiteiten die passend zijn bij hun eigen leeftijd.
Als er problemen ontstaan probeer dit zoveel mogelijk open te bespreken, wanneer dit niet lukt,
zorg dan dat er iemand gezocht word die hier passende hulp bij kan bieden.

Rouw om ouders bij tieners.
 

Plaats reactie

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u een reactie achter wilt laten.
Wij wijzen u er echter op dat wij aanstootgevende reacties verwijderen, en dat wij links naar andere sites niet zonder overleg goed zullen keuren.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Zoeken op deze site